برنامه ریزی و بودجه

بودجه سندی است که معاملات دخل و خرج سازمان را برای یک دوره معین معمولا یکساله پیش بینی و مصوب می نماید. در این راستا توجه به برنامه ریزی، کلیدی برای ماندگاری سازمان است. هر چقدر برنامه ها عمیق تر، دقیق تر و واقع بینانه تر باشد احتمال وقوع کسری یا مازاد بودجه کمتر خواهد بود. لذا برنامه ها می بایست در قالب کوتاه، میان و بلندمدت طرح گردد. وظیفه اصلی این اداره کل، ارائه یک برنامه استراتزیک قوی که معمولا پنج ساله است(بلندمدت) در قالب برنامه های یکساله و چندساله می باشد. لذا تخمین بودجه برای سال های آتی نیازمند مقایسه عملکرد و پیش بینی سال های گذشته و بخشنامه ها در پرتو استراتژی کلان دانشگاه می باشد. در همین راستا تلاش این مجموعه این است که احتمال انحراف و واریانس پیش بینی های بودجه با عملکرد واقعی آن را به min برساند که البته در همین ارتباط می بایست برای برون رفت از وابستگی به شهریه ها اقدامات اساسی در حوزه اقتصاد دانش بنیان انجام داد.

برای مشاهده برنامه استراتژیک دانشگاه اینجا کلیک کنید.

معرفی کارشناس برنامه و بودجه

     نام: پرویز

     نام خانوادگی: مظفری

     رشته تحصیلی: لیسانس حسابداری

     تلفن محل کار: 76503024-021

     نشانی الکترونیک: parvizmozafari71@gmail.com