تماس با ما


   
                              
اعضای هیات رئیسه واحد   
                                                                                              

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس مستقیم

شماره فاکس

 1  

دکتر نقی شجاع

 

رئیس واحد

 

76505681

 

76505680

 2  

دکتر کورش پارسا معین

 

معاون اداری و مالی

 

76507673

 

76507642

 3  

دکتر مالک میرهاشمی

 

معاون پژوهش و فناوری

 

76506887

 

76507639

 4  

دکتر حمیدرضا فاطمی پور

 

معاون آموزشی

 

7650763476507634

 5  

دکترمحمد چلاجور


معاون دانشجویی و فرهنگی

 

76507632

 

76507632

 6 دکترمحمدهادی علیزاده الیزایی

معاون عمران

76509830

76507660