انبار

 

انبارهای دانشگاه در حال حاضر شامل قسمتهای زیر است :
الف :  انبار مرکزی شامل کلیه لوازم اداری ودفتری ، بهداشتی و غیره.
ب :  انبار پروژه شامل کلیه ابزارآلات ، وسایل ساختمانی ، شیرآلات و لوله و اتصالات.
پ :  انبار تجهیزات شامل کلیه لوازم و مواد آزمایشگاهی ، کامپیوتر و لوازم جانبی آن و لوازم یدکی اتومبیل.
ت :  انبار مواد غذایی شامل برنج و روغن ، حبوبات و غیره.
 ضمناـ وسائلی که از انبار خارج می شود و دوباره بر می گردد در انباری تحت عنوان انبار مرجوعی نگهداری می شود.