آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۳ مورد از کل ۱۳ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
برگه مرخصی روزانهفرم های اداری و مالی
برگه مرخصی ساعتیفرم های اداری و مالی
برگه ماموریت داخل شهرفرم های اداری و مالی
برگه ماموریت خارج از شهرفرم های اداری و مالی
فرم درخواست مساعدهفرم های اداری و مالی
فرم تخفیف شهریه همسر و فرزندان کارکنانفرم های اداری و مالی
فرم تخفیف شهریه کارکنانفرم های اداری و مالی
فرم های وام قرض الحسنه ازدواج/اجاره مسکن/ضروری/کمک هزینه تحصیلیفرم وام های صندوق رفاه دانشجوئی
فرم وام قرض الحسنه شهریهفرم وام های صندوق رفاه دانشجوئی
فرم های وام بلند مدت وزارت علومفرم وام های صندوق رفاه دانشجوئی
شرایط و مدارک وام بلند مدت وزارت علومفرم وام های صندوق رفاه دانشجوئی
آیین نامه تخفیف شهریه دانشجویی کارکنانآئین نامه اداری و مالی
تمدید قرارداد بیمه مازاد درمان کارکنان دانشگاه(اعم از هیات علمی و غیرهیات علمی)مرداد95آئین نامه اداری و مالی